Jak biuro rachunkowe może pomóc w zatrudnieniu obcokrajowców?

join hands of team

Otwarcie na rynki zagraniczne występujące w połączeniu z rozwojem przedsiębiorstw sprawia, że rośnie liczba firm decydujących się na zatrudnianie pracowników z zagranicy. Znalezienie zagranicznego pracownika nigdy nie było zresztą chyba tak proste, jak ma to miejsce teraz. Rośnie przecież grupa osób pochodzących z krajów innych niż Polska, a jednocześnie chcących znaleźć pracę właśnie na terenie naszego kraju. Jak połączyć ich interesy z interesami pracodawców zatrudniając ich legalnie i z poszanowaniem prawa?

Przepisy, choć występujące w dużej liczbie, często nie są precyzyjne. Co więcej, laik może odnieść wrażenie, że niektóre wręcz zaprzeczają sobie. Warto pomyśleć więc o skorzystaniu z profesjonalnego wsparcia, które będzie przeciwdziałać ewentualnym błędom. Wśród podmiotów, które są go w stanie udzielić, na szczególne uznanie zasługują biura rachunkowe. Dobrym pomysłem okaże się z pewnością skorzystanie z ich potencjału.

Zatrudnianie cudzoziemców – czy jest się czego bać?

O korzyściach wynikających z zatrudniania cudzoziemców powiedziano i napisano już wiele. Przeważnie mamy przecież do czynienia z fachowcami specjalizującymi się w danej dziedzinie, niejednokrotnie posiadającymi nie tylko potencjał, ale i doświadczenie. Wielu pracodawców nie ukrywa jednak, że ma opory przed ich zatrudnieniem. Obawy dotyczą nie tylko ewentualnych problemów komunikacyjnych oraz tego, w jaki sposób zagraniczny pracownik wpisze się w kulturę organizacyjną firmy.

Pracodawcy boją się też procedur, z jakimi wiąże się zatrudnienie cudzoziemca. To właśnie dlatego z biurem rachunkowym warto skontaktować się jeszcze przed rozpoczęciem procesu rekrutacji. Jego pracownicy wyjaśnią ewentualne zawiłości, z jakimi należy się liczyć, wskażą też, jakie dokumenty trzeba bezwarunkowo przygotować. Pozwoli to na wyeliminowanie już na starcie wielu problemów, a jednocześnie zapewni większy spokój w przyszłości, gdy pracownik będzie już zatrudniony.

Jak zatrudnić pracownika z Unii Europejskiej?

Procedura zatrudniania osób, które nie są obywatelami Polski, ale pochodzą z Unii Europejskiej jest najmniej skomplikowana. Podobnie niewiele ograniczeń odnosi się do obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Przyjezdni mogą bez trudu podjąć pracę w Polsce, a przepisy unijne sprawiają, że nie można nadawać im mniejszych praw niż te, które przysługują Polakom. Cudzoziemiec z krajów UE, EOG oraz Szwajcarii nie potrzebuje pozwolenia na przebywanie w naszym kraju. Nie musi też dążyć do posiadania zezwolenia na wykonywanie pracy w Polsce.

hiring for job

Zatrudnienie pracownika spoza UE

Sytuacja okazuje się bardziej skomplikowana wtedy, gdy kandydat na pracownika nie pochodzi z Unii Europejskiej. Taka osoba wcześniej musi wylegitymować się zezwoleniem na legalny pobyt w Polsce, a także zezwoleniem na zatrudnienie. Co warte podkreślenia, określone kraje lub grupy krajów muszą przestrzegać innych przepisów w tym zakresie. Ustalenia różnią się także w zależności od tego, czy mamy do czynienia ze studentami, czy też z osobami, które przyjeżdżają jedynie po to, aby znaleźć zatrudnienie. Tu zaleca się wcześniejszą konsultację z biurem rachunkowym i upewnienie się, że dobrze rozumie się konkretne zapisy. Z biurem można skonsultować się licząc na porady o ogólnym charakterze. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie temu, aby nawiązać kontakt i dowiedzieć się, jak postępować w przypadku konkretnej osoby.

Warto pamiętać również o tym, że obowiązek posiadania zezwolenia na pracę nie ciąży na obywatelach kilku konkretnych krajów. Tu warto wspomnieć przede wszystkim o Ukraińcach, którzy są zatrudniani szczególnie często i chętnie przez polskie firmy. O dużych ułatwieniach można mówić także w kontekście zatrudniania obywateli Gruzji, Armenii, Białorusi oraz Rosji, na szczególne traktowanie mogą też liczyć osoby pochodzące z Mołdawii. W takim przypadku zastosowanie znajduje tak zwana „procedura oświadczeniowa”. Nie jest wykluczone, że liczba państw traktowanych w tak szczególny sposób będzie się powiększać. Biuro rachunkowe także w tym zakresie jest w stanie udzielić szczegółowych informacji.

Tekst stworzony przy współpracy z biurem księgowym Tax-Bonus.com.pl z miasta Dąbrowa Górnicza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *